جمعه 31 خرداد 1398 _ 18 شوال 1440 _ 21 ژوئن 2019
فارسی | English
 منوی اصلی
 
دمای فعلی
دما
رطوبت
سرعت باد
دید افقی
حداقل دما
حداکثر دما
وضعیت فردا
حداقل دما حداکثر دما سرعت باد

 
اوقات شرعی 
 
  امروز
جمعه
خرداد 1398
31
قمری:18 شوال 1440

میلادی:21 ژوئن 2019
 
 شرح وظایف اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
شرح وظایف :
1- تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات و مشخصات ايثارگران و به هنگام نمودن آنها ، تجزيه و تحليل و ارائه گزارش به مراجع ذيربط
2- نظارت و پيگيری بر اجرای مصوبات و بخشنامه هايی که در راستای امور ايثارگران تصويب و ابلاغ گرديده است
3-هماهنگی با کليه دستگاههای متولی و مرتبط با امور ايثارگران نظير بنياد شهيد و امور ايثارگران و ساير سازمانها در جهت حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به ايثارگران دانشگاه .
4-شناسايی ، جمع آوری ، طبقه بندی و ثبت و حفاظت از آثار هشت سال دفاع مقدس به منظور ترويج و فرهنگ ايثار و شهادت و زنده نگه داشتن ياد و نام شهدا و ايثارگران
5- برقراری ارتباط مستمر با مرکز حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، ستاد کل نيروهای مسلح و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای مرتبط با دفاع مقدس در جهت تهيه و تنظيم دايرهالمعارف دفاع مقدس ، چاپ و توليد پوستر ، کتاب ، فيلم و غيره
6-تهيه و تنظيم پيشنهادات و دستورالعمل ها و روش های لازم به منظور حسن انجام امور ايثارگران .
7- برنامه ريزی در جهت مطلوب تسهيلات اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی و رفاهی و خدمات مشاوره ای لازم به ايثارگران و خانواده های آنان .
8-برنامه ريزی و اتخاذ تدابير لازم به منظور رعايت حقوق و شئون ايثارگران و برخورد مناسب با آنان در سطح دانشگاه و جامعه .
9- ارائه پيشنهادها به مراجع ذيربط جهت رفع نواقص و خلاهای قانونی در جهت بهبود شرايط مادی و معنوی خانواده شهدا و ايثارگران .
10- برآورد و پيشنهاد بودجه و اعتبارات و منابع مورد نياز ايثارگران به معاونت امور برنامه ريزی و اقتصادی به منظور تامين اعتبار و امکانات لازم .
11- برقراری ارتباط مستمر با ايثارگران به منظور شناخت نيازها و مشکلات ، براری برنامه ريزی جهت بهبود زندگی آنها .
12-برگزاری يادواره شهدا در سطح دانشگاه .
13- برنامه ريزی و اجرای اردوهای فرهنگی ، ورزشی و تفريحی برای فرزندان ايثارگران .
14-پيگيری و اخذ امتيازاتی که به ايثارگران از طريق مراجع مختلف تعلق می گيرد .
15-شرکت در مجامع ، سمينارها و کميسيونهای مربوط به ايثارگران حسب مورد و ارائه پيشنهادات و نقطه نظرها و اجرای مصوبات .
16- نظارت و پيگيری درخصوص رسيدگی به امور ايثارگران در واحدهای تابعه دانشگاه .