شنبه 9 اسفند 1399 _ 15 رجب 1442 _ 27 فوریه 2021
فارسی | English
  رئیس دانشگاه

 
رئيس دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
                            
پست الکترونیکی :  president@azaruniv.ac.ir        
          
   
 
 
 

 
 
  عکس روز