جمعه 11 آذر 1401 _ 08 جمادى الأولى 1444 _ 2 دسامبر 2022
فارسی | English
  رئیس دانشگاه

دکتر محمدباقر "محمدصادقی آزاد"
رئيس دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
          
 
                 
پست الکترونیکی :  president@azaruniv.ac.ir        
          
   
 
 
 

 
 
  عکس روز