شنبه 30 شهريور 1398 _ 22 محرم 1441 _ 21 سپتامبر 2019
فارسی | English
  رئیس دانشگاه

 
رئيس دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
                            
پست الکترونیکی :  president@azaruniv.ac.ir        
          
   
 
 
 

 
 
  عکس روز