يکشنبه 17 فروردين 1399 _ 12 شعبان 1441 _ 5 آوریل 2020
فارسی | English
  رئیس دانشگاه

 
رئيس دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
                            
پست الکترونیکی :  president@azaruniv.ac.ir        
          
   
 
 
 

 
 
  عکس روز