چهارشنبه 2 آبان 1397 _ 15 صفر 1440 _ 24 اکتبر 2018
فارسی | English
  رئیس دانشگاه

 
رئيس دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
                            
پست الکترونیکی :  president@azaruniv.ac.ir        
          
   
 
 
 

 
 
  عکس روز