شنبه 31 فروردين 1398 _ 15 شعبان 1440 _ 20 آوریل 2019
فارسی | English
  رئيس گروه نظارت،ارزيابي و تضمين كيفيت


دكتر پيمان يارمحمدزاده  
رئيس گروه نظارت وارزيابي و تضمين كيفيت

آخرین مدرک تحصیلی: دکترا

رشته وگرایش تحصيلی: مديريت آموزشي

سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی: 1389

محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه اصفهان

تاریخ استخدام: 1389

مرتبه علمی: دانشيار

شماره تماس: 04134327574

    سوابق اجرائی:

نام سمت  از تاريخ  به مدت
رئيس گروه نظارت و ارزيابي و تضمين كيفيت آذر 95 ادامه دارد
مدير امور دانشجوئي ارديبهشت94 7 ماه
رئيس مركز كارآفريني و ارتباط با صنعت شهريور91 3 سال

 

 
  عکس روز