شنبه 31 فروردين 1398 _ 15 شعبان 1440 _ 20 آوریل 2019
فارسی | English
  مدير برنامه، بودجه و تشكيلات

  دکتر محمد كريمي


آخرین مدرک تحصیلی: دكترا
رشته وگرایش تحصیلی: فیزیک
سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی: 1388
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه تبریز
تاریخ استخدام: 1368
مرتبه علمی: استاديار

سوابق اجرائی:
نام سمت  از تاریخ  به مدت
نماينده وزير علوم در هيأت نظارت بر تشكلات اسلامي دانشگاه   آبان 95   ادامه دارد
مدير برنامه، بودجه و تشكيلات  آبان 95  ادامه دارد
سرپرست پرديس تبريز آذر 92   9 ماه
چهاردهمين معاون اداري و مالي دانشگاه  آذر 91  1 سال
معاون دانشجوئي دانشگاه بهمن 85 5 سال و10 ماه
معاون دانشجوئی و فرهنگي دانشگاه  بهمن 85 4 سال
مدیرگروه فیزیک  مرداد 75 3 سال
اولين رئیس دانشکده علوم پایه وسرپرست مركز كامپيوتر دانشگاه   آذر 72 3 سال
اولين معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه    مهر 68   3 سال
 
  عکس روز