سه شنبه 18 بهمن 1401 _ 16 رجب 1444 _ 7 فوریه 2023
فارسی | English
 اداره امور حقوقی
 
  اداره امور حقوقی دانشگاه

مشاور رییس و مدیر امور حقوقی دانشگاه:
دکتر مرتضی حاجی پور، دانشیار حقوق خصوصی.
ایمیل: mhajipour21@gmail.comکارشناسان اداره امور حقوقی:
کارشناس مسئول طرح دعاوی و پاسخگویی به شکایات: آقای محمدرضا صابونیان
کارشناسان حوزه مناقصات، مزایده ها و قراردادها: آقایان میلاد عبدالهی و سید محی الدین صدرآرا
کارشناس تنظیم اسناد و  اخذ  تعهدات دانشگاه: آقای سید علی سید حسینی
شماره تلفن دفتر امور حقوقی: 04134327524

وظایف
:
طرح دعاوی و پاسخگویی به شکایات
تنظیم قرارداد بر اساس اصول استاندارد حاکم بر قراردادها
ارائه مشاوره به نهادهای مرتبط با هیات رئیسه دانشگاه، کمیسیون مالی و معاملاتی دانشگاه و سایر اشخاص.
تنظیم اسناد و اخذ تعهد از اشخاص و نهادها
ارائه آموزش های حقوقی و ... .

قوانین و مقررات
1-مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری
2-آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه
3-شرایط عمومی پیمان
4-آیین نامه تضمین معاملات دولتی
5-قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
6-قانون جامع ایثارگران
7-شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلافات دستگاههای اجرایی

نکات حقوقی:
1-رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در حکم قانون است با این تفاوت که: دیوان عالی کشور عالیترین مرجع قضایی کشور است و دیوان عدالت اداری عالیترین مرجع اداری کشور می باشد. 
2-به استناد م. 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 دانشگاهها از مقررات عمومی همچون ق. مدیریت خدمات کشوری، ق. برگزاری مناقصات و ... مستثنی هستند. ولی، این استقلال شامل اصول قانون اساسی کشور نمی شود
3-مرجع صالح اعتراض به تصمیمات و اقدامات مامورین دولتی دیوان عدالت اداری است.
4-مرجع درخواست ابطال مصوبات دولتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ولی، تشخیص خلاف شرع بودن مصوبه با شورای نگهبان است.
5-به استناد م. 157 ق. کار مصوب 1369 مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات مابین کارگر و کارفرما  هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار می باشد. مرجع صالح برای اعتراض به تصمیمات نهادهای مذکور نیز دیوان عدالت اداری است. لازم به ذکر است به استناد م. 166 ق. کار مرجع اجرای آراء نهادهای مذکور اجرای احکام دادگستری است.
6ـ. تخلف اداری ممکن است وصف مجرمانه نیز داشته باشد. مانند ایراد تهمت، افترا، هتک حیثیت، اخاذی، اختلاس و ...،  در این صورت مرجع رسیدگی به موضوع از جهت تخلف اداری، هیات رسیدگی به تخلفات اداری و از جهت کیفری، محاکم صالح قضایی است. 
7-قوانین خاص من جمله قانون جامع ایثارگران بر مقررات حاکم بر دانشگاهها حاکمیت دارد.
8-در مقام تعارض بین قانون مصوب مجلس و مصوبات دولتی، قانون مصوب مجلس حاکم بر موضوع می باشد.