سه شنبه 3 خرداد 1401 _ 23 شوال 1443 _ 24 مه 2022
فارسی | English
  مصوبات


 
- مصوبات برنامه پنج ساله آموزش کارکنان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 
-جدول دوره های عمومی و تخصصی