پنجشنبه 20 مرداد 1401 _ 13 محرم 1444 _ 11 اوت 2022
فارسی | English
  مصوبات


 
- مصوبات برنامه پنج ساله آموزش کارکنان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 
-جدول دوره های عمومی و تخصصی