نقشه سایت
 • منوي حراست
  • حراست در يك نگاه
  • درباره حراست
  • منشور سازماني
  • حفاظت فیزیکی
  • حفاظت اطلاعات
  • صفحه اصلي
 • چارت سازماني
  • چارت سازماني
 • هیات اجرایی جذب اساتید
  • فرم شماره 1 - پرسشنامه
   • دریافت فایل pdf
   • دریافت فایل word
  • جداول تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی
   • 96.09.11 جداول تبدیل به رسمی آزمایشی
    • pdf
    • word
   • جداول تبدیل به رسمی قطعی 96.09.11
    • pdf
    • word
   • جداول شماره پنج تبدیل وضعیت مربي96
    • pdf
    • word
   • جداول شماره پنج تبديل وضعيت استاديار
    • pdf
    • word
   • خلاصه جداول تبديل وضعيت به رسمي قطعي
    • pdf
    • word
   • شناسنامه علمي تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي
    • pdf
    • word
   • خلاصه جداول تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي
    • pdf
    • word
   • شناسنامه علمي تبديل وضعيت به رسمي قطعي
    • pdf
    • word
  • کاربرگها
   • کاربرگ شماره 2-1
    • word
    • pdf
   • کاربرگ شماره 2-2
    • word
    • pdf
   • کاربرگ شماره 2-3
    • word
    • pdf
  • صفحه اصلي
 • منوي دانشکده ها
  • دانشکده علوم پایه
  • دانشکده فنی و مهندسی
  • دانشکده کشاورزی
  • دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر
  • دانشکده ادبیات و علوم انسانی
  • دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
  • دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 • ریاست دانشگاه
  • رئیس دانشگاه
  • هیات امنا
   • آیین نامه ها
    • آیین نامه استخدامی هیات علمی
    • آیین نامه سازماندهی و تشکیلات
    • آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی
    • آیین نامه مالی و معاملاتی
   • مصوبات
    • صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دور سوم هیات امنای مورخ 23-11-92
    • صورتجلسه نشست فوق العاده هیات امنای مورخ 28-10-92
  • ارتباط با ریاست دانشگاه
  • مشاور رئیس دانشگاه
 • پيوندهای مفید
  • نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
  • وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
  • استانداري آذربايجان شرقي
  • پرديس تبريز
  • بسيج كارمندي دانشگاه
  • سرويس هاي شبكه
 • منوي نظارت
  • معرفي نظام ارزيابي
  • اهداف و برنامه ها
  • آئين نامه جديد نظام نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت
  • رئيس حوزه
  • كارشناسان حوزه
  • مديران قبلي حوزه
  • معرفي شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت
   • مصوبه هيأت رئيسه دانشگاه
   • اعضاي اولين دوره شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت
   • اعضاي دومين دوره شوراي نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت
   • صورتجلسات شورا
    • صورتجلسه مورخه 96/8/16
  • معرفي كارگروه هاي تخصصي
  • قوانين و آئين نامه هاي مرتبط
  • هيأت نظارت استاني
  • سامانه نظرسنجي
  • سامانه ارزشيابي اساتيد
  • سامانه رصد علم و فناوري
  • برنامه راهبردي دانشگاه
  • ارزيابي ميداني
  • نظارت بر ارزيابي دروني
  • ارزيابي صورتجلسات دانشگاه
  • كارگاه هاي برگزار شده
   • كارگاه ارزيابي دروني و تدوين برنامه هاي بهبود كيفيت ويژه مدير گروه ها
   • كارگاه آشنايي با فرايند استفاده ازفرصت هاي مطالعاتي اعضای هیات علمی
  • صفحه اصلي
 • منوي معاونت ها
  • معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
  • معاونت اداري و مالي
  • معاونت پژوهش و فناوري
  • معاونت دانشجوئي
  • معاونت فرهنگي و اجتماعي
 • حوزه اصلي رياست
  • صفحه اصلي
  • رئيس دانشگاه
  • دفتر رياست
  • ارتباط با رياست دانشگاه
  • مديريت حراست دانشگاه
  • مديريت برنامه، بودجه و تشكيلات
  • هسته گزینش کارکنان
  • هیات ها
   • هيأت اجرائي جذب اساتيد
   • هيأت مميزه
   • هيأت امنا
  • گروه ها
   • گروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت
   • گروه امور دانشجويان شاهد و ايثارگر
 • منوي پژوهشكده ها
  • پژوهشكده مطالعات كاربردي سيستم هاي قدرت
  • پژوهشكده سلامت رواني و اجتماعي
  • پژوهشكده علوم و فناوري هاي شناختي
  • آزمايشگاه شبيه سازي مولكولي
  • آزمايشگاه تحقيقاتي شبكه هاي توزيع هوشمند
 • منوی بالای سایت جدید
  • صفحه اصلي دانشگاه
  • راهنماي تلفن هاي دانشگاه
  • نمودار سازماني
  • سامانه نظرسنجي،دريافت پيشنهادات و انتقادات
 • گروه امور دانشجويان ايثارگر
  • معرفي حوزه
  • رئيس امور دانشجويان شاهد و ايثارگر
  • شرح وظايف حوزه
  • آئين نامه ايثارگران
  • فصلنامه ايثار
  • صفحه اصلي
 • اداره امور حقوقی
  • قوانین و مقررات
  • نکات حقوقی
 • نکات حقوقی
  • مسائل مدنی
 • هسته گزینش
  • گزینش
   • گزینش از دیدگاه قرآن کریم
   • گزینش از دیدگاه حضرت علی (ع)
   • گزینش از دیدگاه امام خمینی (ره)
   • گزینش از منظر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)
  • معرفی
  • گزینش در یک نگاه
  • قوانین گزینش کشور
   • قانون گزینش
   • آیین نامه اجرایی
   • ضوابط عمومی گزینش
  • فرم‌ها
   • فرم اطلاعات فردی
   • فرم تقاضای تجدید نظر اول
   • فرم تقاضای تجدید نظر دوم
  • منابع سیر مطالعاتی
   • کتابچه آموزشی بر اساس فرمان حضرت امام خمینی (ره) در امر گزینش
   • منابع سیر مطالعاتی ولایت فقیه
   • منابع سیر مطالعاتی مسایل حجاب
   • منابع سیر مطالعاتی اصول عقاید
   • منابع سیر مطالعاتی احکام
    • احکام 1
    • احکام 2
   • منابع سیر مطالعاتی اسرار نماز
   • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • ارتباط با ما
  • پیام های گزینش
   • قضاوت کردن از منظر قرآن کریم
   • لطف و عطای پروردگار
   • خیر و شر
   • برترین مردم
   • تهمت زدن
   • تقوای الهی
  • مدارک مورد نیاز
 • پیوندها
  • هیات عالی گزینش کشور
  • هیات مرکزی گزینش وزارت علوم تحقیقات و فناوری
  • هسته گزینش استانداری آذربایجان شرقی
  • هسته گزینش دانشگاه تبریز
 • مدیریت حراست
  • انتظامات دانشگاه
  • لینک تستی 222
   • زیر منو
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • منو عمودی - مدیریت بودجه و تشکیلات
  • مدیریت برنامه و بودجه
  • گروه برنامه و بودجه
  • گروه تشکیلات، تحول اداری و بهره وری
  • سیستم جامع آموزش کارکنان
  • چارت سازمانی
  • آیین نامه ها و دستورالعمل ها
  • مصوبات هیات امنا
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • منوی 1
 • انتظامات
  • 1
  • 2
  • 3
  • 45
 • منوی بودجه و تشکیلات
  • معرفی مدیریت
  • گروه برنامه و بودجه
   • آمـــــار
    • سالنامه آماری دانشگاه
     • 1399
     • 1400
    • رشته‌های دانشگاه
    • شاخص‌های آماری
   • بودجه
  • گروه تشکیلات و تحول اداری
   • تشکیلات و بهره وری
   • آموزش کارکنان
    • آیین نامه
    • برنامه آموزش
    • مصوبات
  • معرفی افراد