پنجشنبه 3 فروردين 1402 _ 01 رمضان 1444 _ 23 مارس 2023
فارسی | English
  دفتر رياست

دکتر کریم عبدالمحمدی، سرپرست حوزه ریاست و مسئول پیگیری دانشگاه

         شماره تماس : 2059مسئول دفتر رياست:   
حسن واحدی
   تلفن هاي تماس با دفتر رياست: 04134327520   فاكس: 04134327522
سوابق اجرائی:
نام سمت از تاریخ به مدت
رئيس دفتر رياست اسفند 97 ادامه دارد
رئيس دفتر معاونت آموزشي شهريور 94 3 سال و نيم
اداره آموزش دانشكده فني و مهندسي 93 1 سال و نيم
اداره حراست 79 13 سال
 
 
مسئول دبیرخانه:
شهناز صدقی

 
 شرح وظايف دفتر رياست
-  تهيه و تنظيم مكاتبات رياست دانشگاه و پيگيري موارد
 - تهيه و تنظيم ابلاغ هاي مربوطه
 - ثبت، صدور و ارسال نامه هاي رياست محترم دانشگاه، مديران حوزه و مشاوران رياست
 - تايپ نامه هاي رياست دانشگاه
 - فاكس كليه نامه هاي خارج ازكشور درسطح دانشگاه ونامه هاي داخلي رياست دانشگاه
-   تنظيم كارتابل هاي رياست دانشگاه و امور مربوط به جلسات